Polski English

Formularz kontaktowy

  • pole wymagane
  • pole wymagane
  • pole wymagane
  • pole wymagane
  • pole wymagane

Lokalizacja

Biuro Kraków

Silvermedia S.A.
ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków (Buma Square Business Park)
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000636731
REGON: 356592358
NIP: 679-27-49-916
Kapitał zakładowy:
500.000 zł, kapitał wpłacony w całości


Telefon: +48 12 376 02 50
Faks: +48 12 397 55 52
biuro@silvermedia.pl