Polski English

Aktualności

powrót do listy

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

14-09-2016

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

Szanowni Państwo!
W imieniu spółki Silvermedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zawiadamiamy, że w dniu 14.09.2016r. nastąpiło przekształcenie spółki Silvermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Silvermedia Spółka Akcyjna.
W tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ jedynie numer KRS. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.
Aktualne dane Spółki:
Silvermedia Spółka Akcyjna w skrócie Silvermedia S.A.
Wadowicka 6, 30-415 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000636731, NIP: 679-27-49-916
Kapitał zakładowy: 413 500,00 PLN

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Zarząd Silvermedia S.A.
Karolina Czekaj
Ireneusz Wochlik
Jarosław Bułka