Polski English

Aktualności

Targi Medica 2017

W dniach 13 - 15 listopada 2017 r. przedstawiciele Silvermedia S.A. uczestniczyli w targach Medica w Dusseldorfie, w ramach projektu pt. „PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00. Wyjazd został zorganizowany za pośrednictwem Klastra LifeScience Kraków.

24-11-2017 więcej »

Bio Convention USA

W dniach 19-22 czerwca 2017 r. przedstawiciele Silvermedia S.A. uczestniczyli w Bio Convention USA 2017 w ramach projektu pt. „PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12-06-2017 więcej »

Zawiadomienie o przekształceniu formy ...

W imieniu spółki Silvermedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zawiadamiamy, że w dniu 14.09.2016r. nastąpiło przekształcenie spółki Silvermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Silvermedia Spółka Akcyjna.

14-09-2016 więcej »

Kongres Obywatelski : jak ...

Vice Prezes Silvermedia dr inż. Jarosław Bułka zaproszony został do cyklu roboczych spotkań dyskusyjnych, na których omawiane będą kwestie działania w zakresie cyfryzacji i w jaki sposób może ona przyczyniać się do rozwoju polskich firm IT (m.in. inwestycje realizowane w sektorze publicznym, regulacje stymulujące procesy cyfryzacji zachodzące w realnej gospodarce itp.).

26-02-2016 więcej »
Strony: