Polski English

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt  „Rozwój Systemu Przesiewowego – przystosowanie do badań w dziedzinie alergologii i kardiologii”

Nazwa Beneficjenta Silvermedia  Sp. z o.o.
Wartość Projektu 4 629 288,96 PLN
Udział Unii Europejskiej 2 039 079,60 PLN
Okres realizacji 01/07/2013 – 30/06/2015

Jesteśmy beneficjentem Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 1.4. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt, który umożliwi wsparcie programów badań przesiewowych w różnych dziedzinach medycyny, na początku w alergologii i kardiologii.

Dotacje na innowacje
– inwestujemy w Waszą przyszłość!

Projekt "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego systemu pomiaru i monitorowania funkcji życiowych człowieka"

Beneficjenci:                                          
Lider projektu: PIT-RADWAR S.A.
Partner projektu: Silvermedia  Sp. z o.o.
Wartość Całkowita Projektu: 4 266 330,40 PLN
Dofinansowanie (Partner Projektu): 1 534 778,24 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 304 561,50 PLN
Okres realizacji: 01/04/2014-31/12/2015

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 1.4

Dotacje na innowacje
– inwestujemy w Waszą przyszłość!

Projekt "Diagnostyka dzieci przy pomocy bezinwazyjnych metod rezonansu magnetycznego w zakresie stłuszczenia i zapalenia wątroby."

Beneficjenci:     
Lider projektu: Perspectum Diagnostics Limited
Partner projektu: Silvermedia Sp. z o.o.
Okres realizacji: 04/2016 – 09/2018
Numer i akronim projektu: E10124 - Kids4LIFe

Projekt realizowany w ramach Programu Eurostars 2 ma na celu opracowanie nowego „złotego standardu” diagnostycznego w zakresie detekcji stłuszczenia i zwłóknienia wątroby u dzieci poprzez wykorzystanie bezinwazyjnej technologii analizy obrazów z rezonansu magnetycznego (MRI), tworzących przestrzenny obraz wątroby.