Polski English

Badanie Słuchu w IFPS w Kajetanach

TŁO PROJEKTU

W 2008 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu postanowił przeciwdziałać pogarszającym się wadom słuchu u dzieci w Polsce. Zainicjował szeroki program badań przesiewowych, nakierowanych na wczesne wykrywanie zaburzeń audiologicznych. 

Aby osiągnąć cel, konieczne było zaprojektowanie potężnej platformy informatycznej, która gromadziłby i przetwarzała dane z kilkuset tysięcy rekordów. Z pomocą przyszła telemedycyna. Jako partner technologiczny do realizacji projektu zaproszona została firma Silvermedia.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE

System stworzony na bazie platformy Silvermedic umożliwił realizację badań u kilkuset tysięcy dzieci na terenie całej Polski. 

Do przeprowadzenia analiz słuchu poza szpitalem posłużyły specjalnie skonstruowane słuchawki, podłączone do tableta. Oprogramowanie stworzone przez Silvermedia ułatwiło eliminację szumów w badaniu. Dzięki temu możliwe było prowadzenie projektu w terenie przez wyszkolonych techników, bez konieczności udziału lekarza. 

Obraz badania wysyłany był zaraz po jego wykonaniu do centrali, gdzie eksperci mogli dokonać diagnozy i zarekomendować leczenie. Wszystkie opisy trafiały następnie do elektronicznych kart pacjenta, stworzonych z myślą o prowadzeniu badań naukowych nad zaburzeniami słuchu.

REZULTAT

W ciągu przeciągu pierwszych czterech miesięcy programu w 2010 r. badania przesiewowe słuchu i mowy objęły 95 000 dzieci z obszarów wiejskich. Od tamtej pory skala projektu zwiększyła się kilkakrotnie.

Były to pierwsze w Polsce badania audiologiczne przeprowadzone na tak ogromną skalę. Z jednej strony ich efektem było objęcie natychmiastową opieką lekarską pacjentów, u których wykryto anomalie. Z drugiej – zebranie danych demograficznych, które umożliwią bardziej skuteczne leczenie i zapobieganie wielu schorzeniom. 

Badania przesiewowe IFPS były jedynymi z pierwszych w kraju, które na tak szeroką skalę skorzystały ze wsparcia nowoczesnych technologii. Fakt ten przeciera szlaki dla kolejnych wdrożeń. Dzięki pełnej informatyzacji badań w terenie lekarze otrzymywali wyniki wprost na swoje komputery, a niezależnie od tego system gromadził dane w celach analitycznych. Wszystko przy minimalnym zaangażowaniu osobowym i w czasie nieporównywalnie krótszym, niż badania prowadzone metodami tradycyjnymi.

Telemedycyna otworzyła też dostęp do opieki medycznej dzieciom z terenów wiejskich. Do tej pory w celu wykonania specjalistycznych badań konieczna była podróż do szpitala wojewódzkiego i oczekiwanie w długich kolejkach. Teraz badania w terenie mogą wykonywać osoby bez specjalnego przeszkolenia, a wsparcie lekarza odbywa się zdalnie, przez internet.