Polski English

Telerehabilitacja Kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach domowych.

Dzięki telerehabilitacji kardiologicznej pacjenci chorzy na serce mogą wykonywać ćwiczenia zalecane przez lekarza w domu zamiast w szpitalu. Pacjent otrzymuje do ręki małe urządzenie, poprzez które lekarz zdalnie monitoruje pracę jego serca, wagę i ciśnienie, zaleca ćwiczenia i czuwa nad ich wykonaniem.

W DOMU ZAMIAST W SZPITALU

To rozwiązanie niezwykle wygodne, bo dotąd chorzy zmuszeni byli pozostawać w szpitalu długi czas po zabiegu, a następnie regularnie dojeżdżać na ćwiczenia. Szczególnie uciążliwe było to u osób starszych, niepełnosprawnych lub zamieszkałych w znacznej odległości od szpitala. 
Teraz, dzięki zdalnemu monitoringowi pracy serca, pacjent może wykonywać ćwiczenia w domu. Otrzymuje do ręki małe urządzenie, poprzez które lekarz zdalnie monitoruje pracę jego serca, wagę i ciśnienie, zaleca ćwiczenia i czuwa nad ich wykonaniem. Czas i odległość nie grają roli, bo dane przesyłane są na bieżąco przez internet.

SPRAWNA OPIEKA ZDROWOTNA

Korzyści z tak prowadzonej telerehabilitacji czerpią wszystkie strony: pacjent – mogąc ćwiczyć z domu, szpital – zwalniając łóżka oraz lekarz – mając do dyspozycji nowoczesne narzędzie pracy.
Dzięki temu, że terapia zdalna jest tańsza, pozwala ona lepiej wykorzystać środki publiczne na leczenie pacjentów.