Polski English

Klastry naukowe

Rozwój społeczeństwa zależy od dobrej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. 

Rolę integratorów w tym zakresie pełnią klastry naukowe. Patronują projektom badawczo-rozwojowym i ułatwiają wprowadzanie rozwiązań na rynek.

Jest to szczególnie ważne w obszarze medycyny. Starzenie się społeczeństwa i ograniczone środki na leczenie wymagają szybkiej informatyzacji usług medycznych. Aby sprostać presji demograficznej, konieczne jest zwiększenie skali wdrażania rozwiązań z zakresu telemedycyny.

Dlatego też Silvermedia aktywnie współpracuje z najważniejszymi klastrami naukowymi oraz ośrodkami wspierającymi transfer technologii do biznesu w Polsce: 

KLASTER LIFE SCIENCE

Powstał w 2006 roku jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji. Połączyła je wizja rozwoju innowacyjności w sektorach: biotechnologii, farmacji, medycyny oraz produkcji żywności.  

Ma na celu podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów naukowych, kulturowych i gospodarczych regionu. Aktywnie wspiera współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi.

W styczniu 2013 roku Klaster przekształcił się w Fundację, której jednym z pięciu głównych fundatorów jest firma Silvermedia.

MED CLUSTER

To jedyny klaster działający w branży medycznej w Polsce. Poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami klaster wpływa stymulująco na rozwój południowo-wschodniej części Polski. 

Grupa specjalistów krajowych i zagranicznych pomaga wdrażać najnowsze technologie oraz nawiązywać współpracę z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi.

EDCA

To międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju diagnostyki medycznej poprzez sieć współpracy największych europejskich ośrodków. Zadaniem EDCA jest również wspieranie działań jej partnerów poza granicami Unii Europejskiej w szczególności w Azji. Działania EDCA skupiają się wokół wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Jednym z założycieli ECDA jest Klaster LifeScience.

Inne organizacje

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Działa od w 1997 roku.  Zadaniem KPT jest rozwój technologiczny Małopolski, rozwój przedsiębiorczości, promocja innowacyjności i nowych technologii, tworzenie pozytywnego klimatu wokół biznesu oraz wsparcie dla projektów akademickich.

Dzięki realizowanym przez KPT projektom, oferta dla firm obejmuje możliwość finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Funduszu Zalążkowego KPT. Spółki mogą liczyć na bezpłatne doradztwo, a także szkolenia związane z prowadzeniem biznesu i rozwijaniem profilu technologicznego przedsiębiorstwa.