Polski English

Współpraca

Naszą misją jest transfer nauki do biznesu.

Misją Silvermedia jest transfer nauki do biznesu. Szeroko rozumiane partnerstwo naukowe stanowi podstawę działalności firmy i wyznacza kierunki jej rozwoju.

Aktywnie współpracujemy z największymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w Polsce, między innymi z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie czy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Angażujemy się w działalność klastrów naukowych, takich jak: Fundacja Klaster LifeScience, MedCluster czy EDCA.

W sferze technologicznej łączą nas partnerskie relacje z największymi firmami IT: Microsoft®, IBM®, Oracle® czy VMware®.

Współpraca z Instytucjami Akademickimi i jednostkami Badawczo-Rozwojowymi

Współpraca naukowa

Partnerzy technologiczni