Polski English

Partnerzy naukowi

Transfer osiągnięć polskiej myśli technicznej do biznesu.

Specjalizacja w obszarze telemedycyny wymaga od nas bardzo bliskiego kontaktu z najwyższej klasy specjalistami w zakresie nauk technicznych oraz medycznych.

Utrzymujemy dobre relacje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej zapewniamy szybki transfer osiągnięć polskiej myśli technicznej do biznesu.

Partnerskie uczelnie wyższe:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Politechnika Śląska
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Powstanie każdego systemu telemedycznego wiąże się ze ścisłą współpracą ze środowiskiem lekarskim. Do grona naszych partnerów należą największe autorytety medyczne w obszarach: kardiologii, audiologii, geriatrii oraz alergologii.

Przy aktywnym wsparciu najbardziej prestiżowych ośrodków opieki medycznej w Polsce opracowujemy systemy łączące medycynę i technologie informatyczne. 

Partnerskie placówki opieki zdrowotnej:

 • Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
 • Śląskie Centrum Chorób Serca
 • Instytut Reumatologii w Warszawie
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny”
 • Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Partnerzy z innych branży:

 • OBRUM Gliwice