Polski English

Platforma ankietowa e-Allergy

TŁO PROJEKTU

40% Polaków cierpi na różnego rodzaju uczulenia, tak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Niestety wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, a konsekwencjami alergii mogą być astma oraz przewlekłe choroby płuc.

W celu poprawy sytuacji Polskie Towarzystwo Alergologiczne postanowiło zbudować ankietę, której celem jest wczesne wykrywanie zagrożenia astmą lub alergią. 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE

Do stworzenia platformy zaproszona została firma Silvermedia. Głównym wyzwaniem projektu było opracowanie algorytmów, które umożliwiłyby ocenę ryzyka zachorowań na choroby alergiczne. Projekt wymagał połączenia wiedzy IT ze statystyką medyczną, a także ścisłej współpracy z największymi autorytetami środowiska medycznego.

Zadaniem Silvermedia było przełożenie ponad tysiąca zmiennych analizowanych przez lekarzy podczas wywiadów z pacjentem, na ankietę złożoną z kilkunastu pytań. 

Ankieta ta została udostępniona online. Osoba podejrzewająca u siebie zmiany alergiczne może wypełnić ją w ciągu kilku minut, aby przekonać się, czy powinna skonsultować swoje dolegliwości z lekarzem.

Podgląd ankiety tutaj: http://eallergy.silvermedia.pl/

REZULTAT

To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która w sposób masowy ma szansę wspomóc diagnozę problemu, dotykającego dziś blisko 15 milionów Polaków.

Obecnie projekt jest trakcie implementacji. Rozpoczęły się też prace nad drugą wersją platformy, która obok wskazywania ryzyka astmy i alergii, podpowiadać też będzie konkretny typ schorzenia.