Polski English

Platforma badań profilaktycznych

Pełna informatyzacja badań profilaktycznych.

Platforma Silvermedic zapewnia pełną informatyzację prowadzenia badań profilaktycznych. Dzięki wsparciu narzędzi IT badania mogą być wykonywane na masową skalę, przy minimalnych kosztach jednostkowych.

Informacje gromadzone są poprzez aplikacje internetowe lub za pomocą łatwych w obsłudze urządzeń przenośnych. Zebrane dane, obok doraźnej pomocy pacjentom, służą jako materiał do wnioskowania naukowego.

ELEMENTY SKŁADOWE PLATFORMY

  • Screening Program Platform: centralny system zarządzania danymi
  • Health Record: elektroniczna karta pacjenta, która gromadzi wszystkie dane z nim związane
  • Mobile Suite: udostępnia dane z platformy na urządzenia mobilne, np. laptopy czy tablety
  • Telemedicine Diagnostics: koordynuje zadania lekarzy i techników, nadzoruje terminy
  • Health Intelligence: analizuje dane na potrzeby prowadzenia badań naukowych
  • Surveo Map: tworzy ankiety i kwestionariusze do prowadzenia badań w terenie

BADANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Jedną z podstawowych zalet naszej platformy jest masowy zasięg jej działania. Dzięki wykorzystaniu internetu badania mogą być prowadzone w terenie, poza specjalistycznym ośrodkiem medycznym. Badanie profilaktyczne może wykonać sam pacjent (np. wypełnić ankietę online) lub przeszkolony pracownik (przy pomocy łatwego w obsłudze przenośnego urządzenia). 

TECHNIK ZAMIAST LEKARZA

Informatyzacja projektu ogranicza liczbę lekarzy, których należy zaangażować. Zapewnia także wysoką jakość wykonywanych badań. Wyniki wysłane są do systemu, który dystrybuuje je do specjalistów. Lekarz otrzymuje opis, na podstawie którego może wykrywać anomalie w zdrowiu pacjenta i skierować go na dedykowaną terapię.

URZĄDZENIA MOBILNE

Ważnym elementem platformy badań profilaktycznych są urządzenia mobilne. Wspierają one lekarzy na etapie gromadzenia danych (np. tablet z certyfikowanym oprogramowaniem medycznym podłączony do aparatu badającego słuch). Następnie służą do bezpiecznej wysyłki danych przez internet.

Dla każdego projektu przygotowujemy szereg autorskich aplikacji, które udostępniają wyniki badań poprzez tablety czy smartfony. Zapewnia to możliwość diagnozowania badań z każdego miejsca na świecie poprzez połączenie z internetem.