Polski English

Teleopieka SilverLife System

Zdalna opieka nad osobami w domu

Starzejące się społeczeństwo stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla rządów państw, instytucji pozarządowych, firm, świadczących usługi opieki długoterminowej ale przede wszystkim dla rodzin opiekujących się osobami starszymi lub przewlekle chorymi.

SilverLife System

Moduł platformy telemedycznej Silvermedic umożliwiający w niezwykle prosty i efektywny kosztowo sposób sprawowanie zdalnej opieki nad osobami pozostającymi w domu przez członków ich rodzin lub wyspecjalizowane instytucje.

Zapewnia:

  • telemonitoring Pacjentów / Klientów realizowany przez nich samych lub przez opiekunów
  • powiadamianie Pacjentów / Klientów, członków ich rodzin lub sponsora usługi o stanie realizacji usług lub aktualnych wynikach medycznych
  • zdalną konsultację opiekuna z lekarzem specjalistą
  • zarządzanie personelem medycznym i opiekunami poprzez zdalne harmonogramowanie i monitorowanie jakości pracy personelu świadczącego usługi opieki bezpośrednio u Pacjenta / Klienta z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

SilverLife System może częściowo zastąpić konieczność zgłaszania się Pacjenta do kontroli lekarskiej tylko po to, by przeprowadzić wywiad medyczny bądź dokonać pomiarów technicznych  takich jak: ciśnienie tętnicze, wysycenie krwi tlenem, EKG, ocena nastroju i ewentualnie określić występowania depresji, ocena funkcji poznawczych, monitorowanie w kierunku obecności majaczenia. Pomiary te mogą być wykonane w ramach zdefiniowanych w systemie usług.

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego

SilverLife System pozwala również na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjenta/Klienta poprzez:

  • monitorowanie upadków
  • monitorowanie przyjmowania leków
  • ocenę wystąpienia wczesnych cech infekcji (podwyższona temperatura ciała, przyspieszenie oddechu i tętna)

System jest całkowicie skalowalny i gwarantuje instytucjom świadczącym usługi opieki bezpieczeństwo gromadzonych danych oraz dowolność w kształtowaniu i monitorowaniu procesów.