Polski English

Telekardiologia w Instytucie Kardiologii w Aninie

TŁO PROJEKTU

Rehabilitacja kardiologiczna to ważny element leczenia pacjentów po zdarzeniach sercowych. Jak wskazują badania, ryzyko zgonu sercowego u osób wykonujących specjalne ćwiczenia, zmniejsza się o ponad 20%. W Polsce dostęp do tego typu świadczeń jest bardzo ograniczony – rehabilitacji podlega mniej niż jedna dziesiąta chorych.

Z problemem tym postanowił zmierzyć się Instytut Kardiologii w Aninie, który w 2007 r. pozyskał środki na uruchomienie programu zdalnej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów - TeleInterMed.  Do końca 2010 r. programem tym objętych zostało ponad 16 tys. pacjentów, którymi opiekuje się ponad 400 osób personelu medycznego zarejestrowanych na specjalnej platformie telemedycznej.

Wraz z rozwojem projektu pojawiła się potrzeba stworzenia rozbudowanego systemu IT dla kardiologii. Jego zadaniem miało być usprawnienie procesu diagnozy schorzeń na odległość i zarządzanie danymi pacjentów. Jako partner technologiczny do realizacji projektu zaproszona została firma Silvermedia.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie stworzone na bazie platformy Silvermedic oferuje dwie usługi telemedyczne, działające w oparciu o infrastrukturę chmurową:

  • System zdalnych konsultacji EKG
  • System zdalnej rehabilitacji telekardiologicznej

W przypadku telerehabilitacji, pacjent może wykonywać ćwiczenia z domu, będąc pod stałym nadzorem lekarza. Otrzymuje do ręki urządzenie do pomiaru EKG, które automatycznie przesyła otrzymany wynik do Instytutu Kardiologii. Dane wysyłane są przez internet za pośrednictwem telefonu komórkowego.

System Silvermedia obsługuje cały proces telerehabilitacji: od założenia zlecenia, przez wypożyczenie urządzenia, monitorowanie ćwiczeń wykonywanych przez pacjenta i odbiór badań przez lekarza, aż po wydruk i zatwierdzenie raportu z rehabilitacji.

Druga z usług, czyli zdalne konsultacje EKG, oferuje lekarzom na peryferiach wsparcie w opisie elektrokardiogramu, a tym samym przyspiesza diagnozę i leczenie pacjenta. Instytut Kardiologii powołał zespół lekarzy, który specjalizuje się w profesjonalnym opisie wyników badania.

Wszystko to możliwe jest dzięki platformie Silvermedic, która pozwala na analizowanie wyników EKG w za pomocą przeglądarki www. Obraz przesyłany jest w formie interaktywnej krzywej. Program platformy Silvermedic udostępnia kilkadziesiąt funkcji, ułatwiających wymiarowanie funkcji i zestawianie ze sobą wielu wyników badań – a tym samym ułatwia diagnozę konkretnych schorzeń kardiologicznych.

REZULTAT

Projekt realizowany w Instytucie Kardiologii ma przełomowy charakter, zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Chorzy na serce zyskują szansę na rehabilitację, do której wcześniej nie mieli dostępu lub była ona bardzo uciążliwa (dalekie dojazdy na badania, transport osób niepełnosprawnych, brak rutyny zdrowotnej pacjentów). Analizy wskazują, że odsetek zaniechania ćwiczeń u pacjentów rehabilitowanych w szpitalach wynosi ok. 20%, podczas gdy przy korzystaniu z usług telerehabilitacji – tylko 1%.

Medycy zyskują natomiast nieporównywalnie większą wygodę pracy. Lekarze na peryferiach otrzymują szybkie, zdalne wsparcie specjalistów w opisie badania pacjenta. Natomiast kardiolodzy specjalizujący się w diagnozie krzywej EKG w Instytucie Kardiologii mają do dyspozycji program, w którym mogą dokonywać wielopoziomowej analizy EKG – intuicyjny i wygodny w użyciu, oferujący dowolne metody wymiarowania i zestawiania danych. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, że wszystkie dane gromadzone są na wspólnej, certyfikowanej medycznie platformie, która umożliwia dowolną ich obróbkę i konsultacje w środowisku lekarskim. Dane mogę być udostępnione przez internet, co zapewnia pełną elastyczność systemu. To także wygoda dla pacjenta, który ma pewność, że wszystkie wyniki jego badań są łącznie przechowywane i analizowane.