Polski English

Nasz zespół

Zespół Silvermedia to ponad 70 entuzjastów technologii IT, robotyki i biocybernetyki.

Jego trzon stanowi grupa młodych naukowców, zaangażowanych w nowatorskie projekty działu R&D.

Na czele zespołu stoją pasjonaci rozwiązań telemedycznych: dr inż. Ireneusz Wochlik i dr inż. Jarosław Bułka. Od blisko 20 lat prowadzą badania w zakresie inżynierii biomedycznej, których efektem jest portfolio ok. 60 publikacji naukowych i wystąpienia na najbardziej prestiżowych konferencjach biomedycznych na świecie. 

POZNAJ NAS


Dr inż. Ireneusz Wochlik, prezes Zarządu
Z wykształcenia biocybernetyk, z zamiłowania specjalista ds. rozwiązań niestandardowych. Jest współautorem połączenia badań przesiewowych słuchu i serca. Projekt ten przełożył się na zwiększenie zasięgu i skuteczności działań profilaktycznych. Umożliwił też lekarzom szukanie zależności zdrowotnych łączących dwa obszary: audiologię i kardiologię.

Jest pomysłodawcą stworzenia wielkiej platformy telemedycznej Silvermedic, która umożliwia zdalną analizę i monitoring sygnałów biomedycznych, takich jak: EKG, ciśnienie, oddech, temperatura czy ABR. System rejestruje też inne parametry organizmu, jak waga czy wzrost.

Związany z AGH. Od 1997 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biocybernetyki. Pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. jakości nauczania w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej AGH, kształcącej przyszłych bioinżynierów. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w licznych publikacjach prezentowanych na międzynarodowych konferencjach z zakresu telemedycyny.

Korzystając z doświadczeń na polu analizy EKG i EEG dziś inicjuje projekty telemedyczne w obszarach: kardiologii, audiologii, alergologii, neurologii, pulmonologii oraz onkologii.
Dr inż. Jarosław Bułka, wiceprezes Zarządu
Jest jednym z najbardziej cenionych twórców systemów telemedycznych w Polsce i na świecie. Związany z AGH, gdzie pełni dziś funkcję adiunkta. Piastuje też stanowisko sekretarza Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, odpowiadającej za jakość kształcenia studentów polskich uczelni technicznych.

Ekspert Ośrodka Prognoz Technologicznych Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Prezydium Rady Klastra LifeScience w Krakowie.

Autor ponad 50 publikacji z zakresu telemedycyny, przetwarzania sygnałów biomedycznych oraz wykorzystania sieci neuronowych w diagnostyce medycznej.

W ramach Silvermedia inicjuje projekty integrujące naukę z biznesem, m.in. platformy badań przesiewowych w kardiologii i audiologii oraz tworzenie algorytmów oceniających ryzyko zachorowań na astmę i alergię.