SILVERMEDIA CLOUD
DEMAND FORECASTING

 

to rozwiązanie dla przedsiębiorców produkcyjno-sprzedażowych lub dystrybucyjnych,
chcących zapobiegać stratom wynikającym z nieprawidłowej odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.
Zredukuj straty – popraw odpowiedź na zapotrzebowanie rynku przy wykorzystaniu uczenia maszynowego!

 

 

 

Co zyskujesz dzięki naszemu rozwiązaniu?

 • Skalowalność pod kątem ilości produktów
 • Prawidłowa inicjacja procesu S&OP
 • Odpowiednia struktura zapasu
 • Redukcja sprzedaży utraconej
 • Redukcja utylizacji

SILVERMEDIA CLOUD DEMAND FORECASTING jest narzędziem, dzięki któremu jesteśmy w stanie tworzyć prognozy popytu będące połączeniem wiedzy eksperckiej oraz uczenia maszynowego. Unikalne połączenie tych cech pozwala zapobiegać błędom  i stratom wynikającym z niewłaściwej odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

 

 

Popraw dostępności
produktów do sprzedaży

Optymalizacja struktury magazynowej

Redukcja kosztów

 • Wykorzystanie wydajności i trafnych algorytmów Machine Learning w celu lepszego przewidywania popyti
 • Możliwość korekty prognozy o wiedzę ekspercką
 • Poprawa trafnosci prognozy
 • Zmniejszenie poziomu zamrożonego kapitału obrotowego
 • Zmniejszenie poziomu utylizacji produktów
 • Lepsze rozmieszczenie produktów w sieci dystrybucyjno-sprzedażowej
 

 • Wydajna i trafna analiza popytu dająca przewagę konkurencyjną
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasów produktu
 • Optymalna alokacja zasobów w celu zminimalizowania stagnacji zapasów

Zaplanuj optymalnie produkcję oraz zaopatrzenie

Pełna wiedza o stanach magazynowych i dostępności

Podnieś trafność długoterminowych prognoz popytu o 15-40%

W jaki sposób Silvermedia Cloud Demand Forcasting pozwala osiągnąć korzyści biznesowe?

ZAPOBIEGAJ STRATOM WYNIKAJĄCYM Z NIEWŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU

 • Usprawnij i podnieś wartość merytoryczną tworzonych budżetów sprzedażowych
 • Planuj długofalowe zamówienia, zakupy oraz inwestycje
 • Określaj właściwe dane wsadowe do produkcji

DOSTARCZAMY APLIKACJE ŁĄCZĄCE PROCES BUDŻETOWANIA Z PROCESEM FORECAST’OWANIA OPERACYJNEGO

 • Definiuj rynki
 • Prognozuj czynniki odpowiedzialne za popyt w dowolnych interwałach czasowych i określ w jakich sposób mogą ulec zmianie

WYKORZYSTAJ PRZEWAGĘ ALGORYTMÓW UCZENIA MASZYNOWEGO

 • Zrozum krytyczne czynniki mające wpływ na Twój biznes
 • Odkryj trendy oraz sezonowość zachowań
 • Zagwarantuj odpowiednią ilość towaru we właściwym miejscu oraz czasie

 

Czy napotykasz poniższe wyzwania?

 • Brak stabilizacji w przychodach i zyskach
 • Zagwarantowanie dostępności produktu w odpowiednim miejscu i czasie
 • Mrożenie kapitału obrotowego w produktach na magazynach
 • Obniżone marże wynikające z  chęci zbycia produktów
 • Utylizacja produktów

Kluczem do właściwego do właściwego działania łańcucha dostaw jest prawidłowa informacja na temat planowanego w długiej perspektywie popytu rynkowego.

Wykonanie predykcji zachowań rynku wymaga pracy na danych historycznych, umiejętności statystycznych oraz wiedzy eksperckiej na temat przyszłych zdarzeń. Przy wielu rozproszonych źródłach danych oraz dużej ilości kierowników poszczególnych produktów proces staje się mało wydajny.

Wprowadzenie rozwiązania  SILVERMEDIA CLOUD DEMAND FORECASTING w pełni zabezpiecza te obszar.