KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 


Kraków 06.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy, że spółki Silvermedia S.A. z siedzibą w Krakowie oraz drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie uzgodniły między sobą plan połączenia spółek. W wyniku połączenia Silvermedia S.A. przejmie spółkę drEryk sp. z o.o. oraz nastąpi zmiana nazwy Silvermedia S.A. na drEryk S.A. Krok ten ma na celu m.in. ujednolicenie przekazu do Klientów i potencjalnych Klientów w zakresie portfolio produktów i usług oferowanych dotychczas przez ww. Spółki oraz sposobu ich funkcjonowania.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, że po połączeniu wszelkie umowy zawarte przez Spółki pozostaną w mocy. Planowane połączenie stanowi kolejny krok w realizacji strategii Grupy Silvermedia. Jednym z naszych głównych celów jest oferowanie usług i produktów dla rynku medycznego na najwyższym poziomie i zwiększenie zaangażowania na rynku medycznym.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej informacji i jest dostępny bezpłatnie do pobrania. 

 

Z poważaniem,

Zarząd SILVERMEDIA S.A.

 

Plan Połączenia z dnia 3 lutego 2020 spółki Silvermedia S.A. ze spółką drEryk

 


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Silvermedia S.A., stosownie do przepisów art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., w dniu 06.02.2020 r. za pomocą listów poleconych po raz pierwszy zawiadomił wszystkich Akcjonariuszy SILVERMEDIA S. A. o zamiarze połączenia się ze spółką drEryk sp. z o.o.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Silvermedia S.A., stosownie do przepisów art. 504 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., w dniu 21.02.2020 r. za pomocą listów poleconych po raz drugi zawiadomił wszystkich Akcjonariuszy Silvermedia S. A. o zamiarze połączenia się ze spółką drEryk sp. z o.o.


Zarząd Silvermedia S.A, na podstawie art. 399 §1 k.s.h., uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Silvermedia S. A. z siedzibą w Krakowie na dzień 12 marca 2020 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Wadowickiej 6. Zawiadomienie o w/w Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad zostało wysłane do wszystkich Akcjonariuszy Silvermedia S.A. w dniu 21.02.2020 r. za pomocą listów poleconych.