KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 


Kraków 06.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy, że spółki Silvermedia S.A. z siedzibą w Krakowie oraz drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie uzgodniły między sobą plan połączenia spółek. W wyniku połączenia Silvermedia S.A. przejmie spółkę drEryk sp. z o.o. oraz nastąpi zmiana nazwy Silvermedia S.A. na drEryk S.A. Krok ten ma na celu m.in. ujednolicenie przekazu do Klientów i potencjalnych Klientów w zakresie portfolio produktów i usług oferowanych dotychczas przez ww. Spółki oraz sposobu ich funkcjonowania.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, że po połączeniu wszelkie umowy zawarte przez Spółki pozostaną w mocy. Planowane połączenie stanowi kolejny krok w realizacji strategii Grupy Silvermedia. Jednym z naszych głównych celów jest oferowanie usług i produktów dla rynku medycznego na najwyższym poziomie i zwiększenie zaangażowania na rynku medycznym.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej informacji i jest dostępny bezpłatnie do pobrania. 

 

Z poważaniem,

Zarząd SILVERMEDIA S.A.

 

Plan Połączenia z dnia 3 lutego 2020 spółki Silvermedia S.A. ze spółką drEryk

 


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Silvermedia S.A., stosownie do przepisów art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., w dniu 06.02.2020 r. za pomocą listów poleconych po raz pierwszy zawiadomił wszystkich Akcjonariuszy SILVERMEDIA S. A. o zamiarze połączenia się ze spółką drEryk sp. z o.o.