Kraków 08.05.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd spółki Silvermedia S. A. przyjął w dniu 08.05.2019 plan podziału Spółki. Podział nastąpi przez wydzielenie do nowych spółek obszaru Innergy oraz Digital&CEA. Obszar Medical pozostanie w spółce Silvermedia S. A. Krok ten ma na celu zbudowanie jasnego przekazu, wzmocnienie tożsamości każdej z marek oraz zwiększenie transparentności kosztowej.

Pragniemy poinformować, że po podziale wszelkie umowy zawarte przez Spółkę jak również zobowiązania lub należności dotyczące Spółki pozostają w spółce dzielonej lub przechodzą do nowo zawiązanych spółek zgodnie z planem podziału.

Plan podziału stanowi załącznik do niniejszej informacji i jest dostępny bezpłatnie do pobrania.

 

Z nadzieją na dalszą owocną współpracę,

Zarząd spółki Silvermedia S. A.