Aplikacja mobilna ARIOZ, wraz z towarzyszącym jej modułem „Rejestracja zgonu” są rozwiązaniem przeznaczonym do rejestracji zgonów

Za pomocą aplikacji mobilnej osoby uprawnione (w myśl polskiego prawa) do stwierdzania zgonu i wystawiania Karty Zgonu, wprowadzają do systemu dane, konieczne do skonstruowania ww. dokumentu.

Aplikacja umożliwia:

  • podłączenie urządzeń EKG i EEG
  • wizualizację przebiegu EKG/EEG na ekranie aplikacji
  • przesłanie wyników badań EKG/EEG do systemu centralnego
  • wprowadzenia wyniku badania temperatury zwłok (z wykorzystaniem termometru bezdotykowego)
  • wykonanie zdjęć

Wszystkie dane, zgromadzone z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, są synchronizowane z systemem centralnym i mogą być poddawane edycji, zgodnie z nadanymi użytkownikowi prawami.

Rozwiązanie jest wyrobem medycznym, certyfikowanym w klasie IIa.