Analiza koszykowa

 

Dla naszych klientów realizujemy Analizy koszykowe pozwalające w szczególności wyznaczyć grupy produktów kupowanych wspólnie. Użyte reguły asocjacyjne pozwalają określić wartość prawdopodobieństwa zakupu określonych produktów w zależności od zestawu koszyka produktowego. Innymi słowy udzielamy odpowiedzi na pytanie o prawdopodobieństwo sytuacji w której klient kupił towar X oraz towar Y, to czy po miesiącu zakupi także produkt Z.

Dysponując taką wiedzą, znając nawyki klientów, nie tylko możemy właściwie adresować marketing do ich potrzeb, ale przede wszystkim możliwe jest proaktywne ustalanie strategii cenowej dla maksymalizacji zysku.

Wyniki zwizualizowane są za pomocą czytelnych wykresów wraz z podaną interpretacją tak by były zrozumiałe dla końcowego użytkownika. Wykonana w ten sposób analiza umożliwia ocenę zachowań użytkowników w dłuższym horyzoncie czasowym.