Modele pricingowe

Wykonywana analiza danych ma na celu opracowanie efektywnych strategii cenowych opracowanych dla poszczególnych produktów lub ich zestawów. Dane poddawane są wstępnej obróbce, która polega na transformacji do postaci z której łatwiej jest wyciągnąć informacje.

Poza standardowymi transformacjami wykonujemy także te, które wykorzystują szeregowo-czasową strukturę danych, takie jak: Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Seasonal ARIMA, wygładzanie wykładnicze (Exponential smoothing), model liniowy Holta oraz  model Wintersa.

Tworzone modele pricingowe uwzględniają procedury, rekomendacje oraz wyniki analizy zachowań poszczególnych produktów oraz koszyków produktowych. W ten sposób nasi Klienci są w stanie samodzielnie wprowadzać rekomendowane zmiany w swoich organizacjach.