Kompleksowość systemu polega na możliwości:

  • przeprowadzenia badań przesiewowych w dowolnym miejscu (dostęp do Internetu nie jest wymagany do przeprowadzenia badań),
  • integracji z urządzeniami medycznymi w celu przeprowadzenia badań przesiewowych np. EKG,
  • magazynowania kompletnych wyników badań w systemie centralnym,
  • zaawansowanej analizy danych w celach epidemiologicznych i naukowych,
  • przeprowadzania badań przesiewowych klasyfikujących osoby o zwiększonym ryzyku wystąpienia kilku chorób jednocześnie (z różnych dziedzin medycyny).

System został stworzony w oparciu o pomyślne wyniki prac badawczych, które Silvermedia przeprowadziła nad systemem do badań słuchu, a także w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi. Opracowany system przesiewowy umożliwi klasyfikację osób do dalszej diagnostyki.

Innowacyjność systemu do obsługi badań przesiewowych polega na kompleksowym podejściu do obsługi badań przesiewowych poprzez stworzenie uniwersalnego systemu, który może zostać wykorzystany do przeprowadzenia programów badań przesiewowych w dowolnej dziedzinie medycyny.