Urządzenie Home ABR pozwala na przeprowadzenie obiektywnego badania słuchu metodą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. Auditory Brainstem Responses).

Urządzenie posiada pięć elektrod mocowanych na głowie pacjenta, służących do akwizycji sygnału EEG i ABR. Dzięki nim pozwala ono na rejestrację sygnału EEG z dwóch elektrod przeznaczonych do mocowania na skroni oraz na rejestrację i uśrednianie sygnału ABR, przy pomocy pozostałych trzech elektrod, mocowanych na wyrostkach sutkowych oraz czole. Dodatkową funkcją urządzenia jest pomiar impedancji na elektrodach akwizycyjnych, dzięki czemu przed przeprowadzeniem rejestracji możliwa jest ocena jakości ich podpięcia.

Urządzenie sterowane jest przy pomocy aplikacji instalowanej na komputerze PC a transmisja między urządzeniem a komputerem odbywa się przy użyciu Bluetooth.

Badanie słuchu metodą ABR jest standardową metodą umożliwiającą obiektywne oznaczenie czułości słuchu, które stanowi podstawę do doboru aparatu słuchowego, bądź do podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta na zabieg wszczepienia implantu ślimakowego.