Kompleksowe oprogramowanie dedykowane  do obsługi  zarówno dużych i średnich podmiotów leczniczych jak również jednoosobowych praktyk lekarskich. Poszczególne funkcjonalności systemu mają budowę modułową co pozwala na  dostosowanie systemu do  indywidualnych potrzeb użytkowników. Do wyboru m.in.:

 

 1. Moduł lekarza POZ i AOS:
 • widok całej wizyty w jednym oknie
 • tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
 • drukowanie recept, skierowań, zaleceń a także zwolnień ZUS ZLA
 • komunikaty o nowych wynikach badań przy otwarciu wizyty
 • tworzenie własnych szablonów wizyt oraz zestawów leków

 

 1. Moduł kierownika medycznego:
 • zarządzanie personelem medycznym i nadawanie mu dostępu do danych medycznych
 • generowanie statystyk
 • zarządzanie harmonogramem pracy oraz umowami z NFZ
 • definiowanie usług w Module Rozliczeń Prywatnych (MRP)
 • zarządzanie danymi świadczeniodawcy
 • zarządzanie laboratoriami i pracowniami diagnostycznymi
 • integracja z systemem eWUŚ

 

 1. Moduł pielęgniarki:
 • tworzenie szablonów zabiegów
 • obsługę księgi ruchu chorych
 • zarządzanie deklaracjami i ich drukowanie
 • wprowadzenie pacjenta do bazy
 • przeglądanie i wprowadzanie wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych

 

 1. Moduł rejestracji:
 • powiadamianie zarejestrowanych pacjentów o zbliżającym się terminie wizyty
 • zarządzanie deklaracjami, ruchem chory
 • zbiorczą weryfikacja eWUŚ
 • wydruk recepty na leki stosowane przewlekle, zaleceń, wystawionego zwolnienia ZUS ZLA
 • wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta spoza bazy, z Unii Europejskiej, spoza Unii)
 • dodanie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę
 • sprawdzanie i modyfikacja grafików poszczególnych lekarzy
 • wprowadzanie i rejestr skierowań do lekarzy AOS

 

 1. Moduł Erlab:
 • system bezpiecznej i automatycznej wymiany danych z laboratoriami analitycznymi i obrazowymi
 • wyniki wykonanych badań są automatycznie zapisywane w kartotece pacjenta

 

 1. Moduł importu dokumentacji zewnętrznej:
 • pozwala na import plików zewnętrznych o dowolnym rozszerzeniu i zapisanie ich w dokumentacji elektronicznej pacjenta.
 • oprogramowanie szyfruje dodawane pliki i umieszcza je w osobnej bazie danych.

 

 1. Moduł usług prywatnych:
 • rozliczanie komercyjnych usług medycznych
 • współpracę z Modułem Rozliczeń NFZ (umożliwienie wyboru rodzaju wizyty prywatnej lub refundowanej)
 • korelacje z drukarkami fiskalnymi co umożliwia wydruk paragonów, faktur i korekt faktur bezpośrednio z programu
 • przypisanie pacjentowi określonych pakietów lub płatników
 • tworzenie pakietów usług bezpośrednio z prywatnymi pacjentami, jak i z instytucjami będącymi płatnikiem świadczeń (ubezpieczyciele, zakłady pracy).

 

 1. Moduł stomatologii:
 • specjalistyczny panel wykorzystujący interaktywny diagram uzębienia