Zintegrowany system teleopieki i telenadzoru nad osobami starszymi oraz przewlekle chorymi „SilverLife System” jest innowacyjnym systemem informatycznym, dedykowanym dla podmiotów świadczących usługi opieki, w tym opieki długoterminowej oraz opieki nad osobami starszymi, pacjentami przewlekle chorymi lub mieszkającymi samotnie.

 

Jego celem jest poprawa jakości usług opieki świadczonych przez firmy komercyjne oraz ogólnej kondycji fizycznej, psychicznej a także wprowadzenie profilaktycznej opieki u ludzi starszych poprzez połączenie osiągnięć telemedycyny ze zdalnym monitorowaniem parametrów biomedycznych w domu pacjenta.

System składa się z dwóch części – aplikacji mobilnej oraz systemu centralnego.

 

  • podłączenie urządzeń medycznych, takich jak ciśnieniomierze, glukometry, pulsoksymetry, termometry itp.
  • przesyłanie wyników badań do systemu centralnego
  • nawiązanie połączenia telefonicznego lub połączenia wideo z koordynatorem usług lub rodziną pacjenta
  • monitorowanie jakości pracy opiekuna
  • zdalne zarządzanie personelem i rozliczanie usług z płatnikiem