Kompleksowy system umożliwiający  przeprowadzanie hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zawale serca.

System składa się z części centralnej, będącej aplikacją webową na użytek pracowników medycznych oraz aplikacji mobilnej dla pacjenta poddawanego telerehabilitacji w warunkach domowych wraz z zintegrowanymi urządzeniami medycznymi do zdalnego zbierania pomiarów.

System centralny umożliwia:

 • szybki dostęp do bazy pacjentów i ich danych
 • podgląd alertów ostrzegawczych z urządzeń pomiarowych pacjenta
 • monitoring odbywających się treningów
 • zarządzanie całym procesem treningowym
 • podgląd statystyk zaplanowanych i wykonanych treningów
 • zarządzanie urządzeniami pomiarowymi
 • wygenerowania raportu dla NFZ

 

Aplikacja mobilna posiada następujące funkcje:

 • odczyt z urządzeń pomiarowych danych niezbędnych do kwalifikacji do treningu i ich przesłanie do systemu centralnego (także pomiary po zakończeniu treningu)
 • możliwość przerwania sesji treningowej
 • wykonanie pomiaru EKG na żądanie
 • dostęp do terminarza z przypisanym dniem i godziną (ew. porą dnia)
 • powiadomienia dźwiękowe (wiadomości z CM np. przypomnienie o treningu lub o konieczności zaprzestania treningu)
 • dostęp i podgląd statystyk z wykonanych treningów np. ilość kroków
 • możliwość połączenia się z CM bezpośrednio z poziomu aplikacji