7 PROGRAM RAMOWY (FP7)

Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest głównym instrumentem UE finansującym badania w Europie. Regularnie występujemy tu w roli partnera technologicznego, odpowiedzialnego za dostarczanie rozwiązań IT dla telemedycyny. W ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy członkiem siedmiu międzynarodowych konsorcjów ubiegających się o środki FP7. Naszymi partnerami są najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe Europy i USA, m.in.: Harvard University, Politecnico di Milano czy Uniwersytet Medyczny we Freiburgu.

INNOWACYJNA GOSPODARKA – AUDIOLOGIA

W ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 otrzymaliśmy środki na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do zdalnego przeprowadzania badań przesiewowych słuchu”.

INNOWACYJNA GOSPODARKA – KARDIOLOGIA

W ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 otrzymaliśmy środki na realizację projektu.

INNOWACYJNA GOSPODARKA – EHEALTH

W ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 otrzymaliśmy dofinansowanie na rozwój firmy za granicą. Dzięki temu możemy realizować nasz cel strategiczny, jakim jest ekspansja na nowe rynki z ofertą systemów IT dedykowanych dla sektora zdrowia.

 

PROJEKT „WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII TELEMEDYCZNYCH W INNOWACYJNYM PROGRAMIE OPTYMALNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ U CHORYCH PO REWASKULARYZACJI MIĘŚNIA SERCOWEGO”

Projekt objęty finansowaniem ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED

Beneficjenci Lider projektu: American Heart of Poland SA

Patnerzy projektu: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Silvermedia S.A., Cloud Medical S.A., Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

Wartość Całkowita Projektu 15 996 230,00 zł
Wartość dofinansowania 13 509 928,00 zł
Finansowanie Projekt objęty finansowaniem ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED
Okres realizacji 01/03/2016-31/12/2019

PROJEKT „ROZWÓJ SYSTEMU PRZESIEWOWEGO – PRZYSTOSOWANIE DO BADAŃ W DZIEDZINIE ALERGOLOGII I KARDIOLOGII”

Jesteśmy beneficjentem Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 1.4. W wyniku realizacji projektu powstanie produkt, który umożliwi wsparcie programów badań przesiewowych w różnych dziedzinach medycyny, na początku w alergologii i kardiologii.

Nazwa beneficjenta Silvermedia Sp. z o.o.
Wartość Projektu 4 629 288,96 PLN
Udział Unii Europejskiej 2 039 079,60 PLN
Okres realizacji 01/07/2013 – 31/07/2015

PROJEKT „OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POMIARU I MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH CZŁOWIEKA”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 1.4

Beneficjenci Lider projektu: PIT-RADWAR S.A.
Partner projektu: Silvermedia Sp. z o.o.
Wartość Całkowita Projektu 4 266 330,40 PLN
Dofinansowanie (Partner Projektu) 1 534 778,24 PLN
Udział Unii Europejskiej 1 304 561,50 PLN
Okres realizacji 01/04/2014-31/12/2015

PROJEKT „DIAGNOSTYKA DZIECI PRZY POMOCY BEZINWAZYJNYCH METOD REZONANSU MAGNETYCZNEGO W ZAKRESIE STŁUSZCZENIA I ZAPALENIA WĄTROBY.”

Projekt realizowany w ramach Programu Eurostars 2 ma na celu opracowanie nowego „złotego standardu” diagnostycznego w zakresie detekcji stłuszczenia i zwłóknienia wątroby u dzieci poprzez wykorzystanie bezinwazyjnej technologii analizy obrazów z rezonansu magnetycznego (MRI), tworzących przestrzenny obraz wątroby.

This project has received funding from the Eurostars-2 joint programme with co-funding from the European Union Horizon 2020 research and innovation programme.

Beneficjenci Lider projektu: Perspectum Diagnostics Limited
Partner projektu: Silvermedia SA
Okres realizacji 04/2016 – 09/2018
Numer i akronim projektu E10124 – Kids4LIFe

PROJEKT „FITPOLKA” – KOMPLEKSOWY MOBILNY PROGRAM EDUKACJI I PROFILAKTYKI CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH I METABOLICZNYCH U KOBIET Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH NARZĘDZI E- & M-ZDROWIA

Projekt objęty finansowaniem ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED

Beneficjenci Lider projektu: Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
Partnerzy Projektu: Silvermedia SA, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny, Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
Okres realizacji 02/2015 – 03/2017
Numer i akronim projektu IS-2/164 – FitPolka