Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
02/2017

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń medycznych EEG+EKG, które zostaną wykorzystane w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń medycznych EEG+EKG, które zostaną wykorzystane w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym określonego w NPZ w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych nr NPZ.CO ZK_7_2016 pt. „Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe – zbieranie, zarządzanie i archiwizowanie danych, pozyskiwanych podczas stwierdzania i rejestrowania zgonu, w tym na miejscu ujawnienia zwłok.

Zapytanie_ofertowe

Formularz_ofertowy

Zapytanie ofertowe
01/2017

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń mobilnych (tabletów), które zostaną wykorzystane w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń mobilnych (tabletów), które zostaną wykorzystane w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym określonego w NPZ w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych nr NPZ.CO ZK_7_2016 pt. „Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe – zbieranie, zarządzanie i archiwizowanie danych, pozyskiwanych podczas stwierdzania i rejestrowania zgonu, w tym na miejscu ujawnienia zwłok

Formularz_ofertowy

Zapytanie_ofertowe